Akademia Piłkarska Bingo Wiśniowa

Logo Akademia Pilkarska Bingo
cropped Logo Akademia Pilkarska Bingo

Działalność

AKADEMIA

BINGO

Mamy swoją misję społeczną - Ludźmi stąd dla ludzi stąd!

PRZEZ SPORT DO KOMPETENCJI!

Oprócz czterech głównych filarów (Technika-Taktyka-Motoryka-Mental), które realizujemy podczas zajęć piłkarskich. Chcemy uświadamiać małych adeptów piłkarskich oraz ich rodziców, jakimi priorytetami kieruje się młody człowiek przystępując do rywalizacji sportowej i co ona daje.

„Wychowanie fizyczne i uczestnictwo sportowe jest narzędziem do rozwoju osobowości młodego człowieka. Osiągany wynik natomiast, jest drugorzędnym aspektem.”

Każdy trening sportowy zawiera ogromną wartość psychopedagogiczną. Nadrzędną rolą uczestnictwa sportowego jest poprawa zdrowia psychicznego i społecznego, co w efekcie wpływa na niwelowanie problemów i dawanie sobie radę w życiu.

Istotne jest, by rodzice, trenerzy i zawodnicy byli w pełni zintegrowani ze sobą, by wspólnie rozwijali takie kompetencje jak komunikacja, słuchanie, zrozumienie, radzenie sobie z porażkami i z własnymi emocjami, bez straty czasu na tematy konsumpcyjne. Wspólne i wartościowe spotkania mogą doprowadzić do dyskusji, zadawania pytań, wzajemnego zrozumienia i wspólnego rozwiązania problemów.
Misja

PRIORYTETY DLA KTÓRYCH DZIECI CHCĄ UCZESTNICZYĆ W SPORCIE:

  1. POTRZEBA RUCHU – dzieci naturalnie potrzebują ruchu, aby rozwijać swoje umiejętności motoryczne, koordynacyjne i zdolności przestrzenne.
  2. POTRZEBA WYRAŻANIA I DOŚWIADCZANIA EMOCJI – dzieci uczą się rozumieć i wyrażać swoje emocje. Dotyczy to rozwoju zdolności do empatii, identyfikacji z innymi oraz nawiązywania relacji opartych na uczuciach i emocjach.
  3. IMPERIALIZM (uczenie się) – odczucie własnego postępu. Dzieci uczą się, jak osiągać cele i poczuć satysfakcję z własnego postępu.
  4. RELACJE – dzieci uczą się nawiązywać i utrzymywać relacje z rówieśnikami, nauczycielami oraz rodzicami.
  5. INSTYTUCJA – przynależność do klubu, waga popularności marki, stanowienie o sobie na tle zespołu
  6. WYNIK ( spójrzcie na której pozycji)

Czy dla nas dorosłych, te priorytety nie są zestawione w odwrotnej kolejności?

Partnerzy

Scroll to Top